FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter >  Kirkens Nødhjelp og FORUT samarbeider om rusforebygging

Kirkens Nødhjelp og FORUT samarbeider om rusforebygging

Kirkens Nødhjelp og FORUT har undertegnet avtale om samarbeid. Organisasjonene mener de vil nå lengre med sin innsats ved å trekke på hverandres kunnskap og nettverk. De vil samarbeide om både prosjekter, kunnskapsutvikling og politisk påvirkningsarbeid, særlig rundt rus som utviklingshinder.

21.12.2009
Dag Endal
Avtalen ble signert av utenlandssjef Anne Kristin Sydnes i KN og FORUTs generalsekretær Morten Lønstad (bildet). Sydnes bekreftet ved denne anledningen at Kirkens Nødhjelp møter rusproblematikken i sine prosjektområder i mange land. – Vi opplever at rus er nært knyttet til saker som vi i KN har høyt på vår agenda; vold mot kvinner, HIV/AIDS og fattigdom. Ved å integrere rusforebygging i våre bredere programmer, tror vi at vi vil få bedre resultater av innsatsen vi gjør. Men vi trenger spesialisert kompetanse på rusproblematikk, og den håper vi å kunne få gjennom samarbeidet med FORUT, sa Anne Kristin Sydnes.

Fra FORUTs side kvitterte Lønstad med å peke det store potensialet som ligger i arbeidet som KN gjør på helseområdet. – I mange land er Kirkens Nødhjelp en stor bidragsyter til folkehelsearbeidet. Alkohol er en økende trussel mot helsa i mange utviklingsland. Konsekvensene av alkoholbruk rammer spesielt hardt familier som fra før har lite ressurser og er dermed et fattigdomsproblem. Samtidig ser vi nå at økt alkoholbruk er nært knyttet til økonomisk utvikling og bedre kjøpekraft og blir dermed også et velferdsproblem i mange land i Sør. De får på denne måten en dobbel helsebyrde på grunn av drikking.

- FORUT ser også verdien som ligger i KNs nære tilknytning til kirkesamfunn i utviklingsland. Forebygging av alkoholproblemer krever lederskap, og i mange land er kirkeledere de naturlige til å ta et slikt ansvar, sa generalsekretær Lønstad.

Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og FORUT ble innledet for tre år siden, langt fra hovedkontorene i Oslo og på Gjøvik. FORUT startet da et engasjement i Malawi som nytt samarbeidsland og fikk hjelp av KN til å ta de første kontaktene i landet. KN var allerede godt etablert i Malawi som en av de største bidragsyterne til helseprogrammer der. – I samråd med Norad valgte vi i FORUT å fokusere hele vår Malawi-innsats på rusproblematikk. Ganske snart ble det klart at rus er nært knyttet til to av de store temaene i offentlig debatt i Malawi; forebygging av vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS, sier Morten Lønstad.

- Vi leter hele tiden etter innfallsvinkler som kan forsterke vår innsats mot kjønnsbasert vold og HIV/AIDS og ønsket derfor tilgang til den spesialiserte kunnskapen som FORUT har på rusforebygging, bekrefter KNs utenlandssjef. - Det er dokumentert at rus er en av de viktige faktorene som bidrar til vold mot kvinner og seksuell risikoatferd, sier Sydnes.

Mannsroller ble fellesnevneren for KNs og FORUTs innsats i Malawi og også tema for et felles pilotprosjekt som pågår i disse dager. De to organisasjonene er enige om at hvis en skal endre skadelige mannsroller, i Malawi så vel som i Norge, må menn selv engasjeres. Derfor prøver KN og FORUT ut metoder for å mobilisere menn til å stille kritiske spørsmål ved den rådende oppfatningen i Malawi av hva som er et ”ekte mannfolk”. De to norske utviklingsorganisasjonene har erfart at denne identiteten ofte er knyttet til drikking, flere partnere, risikosex og retten til å bruke vold mot kvinner.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD